Завантаження новин...

Житомирські лісівники підвели підсумки роботи за 2017 рік

Закінчився 2017 рік, який для колективу лісгоспу був насичений перемогами, досягненнями та втіленням нових ідей та задумів. З впевненістю  можна сказати, що всі лісівничі, лісозахисні, лісоохоронні, а головне лісовідновлювальні заходи виконані та навіть перевиконані. Про це свідчить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік. За рік лісгоспом реалізовано продукції на 94,1 млн.грн., що склало 97,2 % до відповідного періоду 2016 року у зв’язку з відсутністю експортних операцій по лісоматеріалах круглих. У зв’язку в введенням  закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді) підприємство починаючи з 2015р направляло власні кошти на масштабну модернізацію лісопереробного комплексу. Так, якщо за 2016 рік питома вага продукції переробки склала 18,6 % – 18,0 млн. грн., то за 2017 рік – 21% , що склало 19,8 млн.грн. Підприємство постійно інвестує кошти в розвиток власного виробництва, так впродовж звітного періоду спрямовано на ці цілі 4,0 млн.грн. власних коштів. На лісопереробному комплексі збудовано та введено в дію новий цех по випуску пиломатеріалів, що сприяло створенню нових робочих місць для 14 чоловік.
Реалізація на 1 га лісфонду склала 2286 грн.
Рубками формування і оздоровлення лісів та іншими заходами, пов’язаними і непов’язаними із веденням лісового господарства охоплена площа 3074 га при завданні 2256 га, завдання по загальній масі виконано на 180,5 % В тому числі рубки догляду та вибіркові санітарні рубки проведені на площі 2796 га – отримано продукції загальною масою 81,2 тис.м3. Завдання по догляду у молодняках виконано на 101,3 % і проведено на площі 153 га при запланованих 151 га.
Лісосічний фонд рубок головного користування за 2017 рік освоєний на 100% та заготовлено 52,7 тис.м3 деревини. За 12 місяців заготовлено 147,8 тис.м3 деревини, що на 6,4 тис.м3 менше ніж у 2016 році ( за рахунок зменшення заготівлі лісо продукції від РГК на 3,5 тис.м3 і 2,9 тис.м3від РФОЗЛ).
 Вартість знеособленого кубометра деревини становить 621,40 грн. по реалізації і є одним із показників, що характеризують ефективність використання лісосировинних ресурсів.
Підприємство минулого року справилося із завданнями лісокультурного виробництва: лісові культури створені на 260 га держлісфонду при запланованих 250 га., доповнення лісових культур перевиконано більш як на половину і проведено на площі 281 га, по догляду за лісовими культурами – на 105 % і проведено на площі 1100 га, підготовлено грунту під лісові культури наступного року на площі 105 га (при запланованих 100 га).
Виконані заплановані обсяги робіт по боротьбі зі шкідниками та хворобами лісу. Винищувальні  роботи в осередках шкідників та хвороб  проведені на площі 750 га, лісопатологічні обстеження на площі 8,3 тис.га.
Держаною лісовою охороною підприємства постійно проводилась робота по охороні лісу від пожеж. Облаштовано 372 км мінералізованих смуг, та проведено догляд за ними на 758 км.
На ведення лісового господарства протягом 2017 року було спрямовано 34,2 млн.грн власних коштів, в тому числі з розрахунку на 1 га лісового фонду направлено 831 грн. коштів, що склало 97,2 % до відповідного 2016 року (790грн.) за рахунок зменшення обсягів заготівлі деревини від РФОЗЛ.
Підприємство залишається прибутковим та вчасно проводиться сплата платежів та податків до бюджетів всіх рівнів та єдиного соціального внеску. За минулий рік підприємство направило 25,8 млн.грн. до зведеного бюджету в т.ч. до державного 14,1 млн.грн. і місцевого 11,7 млн.грн. до фонду єдиного соціального внеску направлено 7,7 млн.грн. Всього перераховано 33,4 млн.грн, це склало 114 % до відповідного періоду 2016 року, або перераховано на 4,2 млн.грн. більше. Підприємство в трійці найбільших платників податків Житомирського району.
Почесне звання «Лісівники» – одна дружна лісівнича родина, де кожен працює на совість, на примноження та збереження з покоління в покоління зеленого скарбу!