Завантаження новин...

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОБІТ В РАМКАХ ПРОЦЕСУ "ЛІСИ ЄВРОПИ" НА НАСТУПНІ 4 РОКИОсновним завданням зустрічі було затвердження плану робіт на наступні 4 роки та визначення порядку роботи стосовно перегляду формату діяльності процесу.

У ході обговорення плану робіт на наступні 4 роки визначені наступні напрями співпраці:

- Подальший розвиток та оновлення інструментів збалансованого лісоуправління. У рамках цього напряму заплановано:

- Огляд експертною групою існуючих інструментів збалансованого лісоуправління щодо покращення методологічної підтримки їх впровадження.

- Проведення аналізу можливості використання підгруп критеріїв та індикаторів збалансованого лісоуправління відповідно до вимог інших міжнародних процесів та домовленостей, пов'язаних з лісами.

- Лісовий моніторинг та звітність. Напрямок включатиме виконання наступних заходів:

- Звітування щодо стану лісів Європи із врахуванням попередніх узгоджень формату даних та визначень із залученням до цієї роботи національних кореспондентів.

- Проведення пілотного дослідження щодо організації звітності за новими індикаторами збалансованого лісоуправління, затвердженими у ході 7-ї Міністерської конференції.

- Організація звітності з виконання цілей та завдань щодо лісів Європи 2020.

3. Посилення ролі збалансованого лісоуправління в зеленій економіці. У рамках цього напрямку заплановано:

- Визначення експертною групою нових навичок, необхідних лісовому сектору в зеленій економіці, із врахуванням існуючих досягнень у цій сфері, зокрема в системі освіти. Представником України запропоновано використати анкетування учасників процесу «Ліси Європи».

- Проведення семінару з метою обговорення вимог до зелених робочих місць, освітніх та тренінгових програм.

- Розробка рекомендацій щодо сприяння зеленим робочим місцям у лісовому секторі.

- Проведення семінару з метою обговорення досвіду інтеграції науки та лісової політики.

4. Сприяння європейським практикам оцінки та плати за лісові екосистемні послуги.

У рамках цього заходу заплановано:

- Проведення аналізу різних підходів, методологій та найкращих практик щодо оцінки та запровадження плати за лісові екосистемні послуги, розробка відповідних рекомендацій.

- Розробка веб-порталу, який буде слугувати платформою для обміну відповідною інформацією. Розроблена узагальнена методологія щодо оцінки лісових екосистемних послуг буде складовою частиною цієї роботи.

5. Посилення заходів з охорони та захисту лісів у середовищі, що змінюється. Напрямок робіт включає дві складові:

- Посилення заходів з адаптації лісів до змін клімату завдяки збалансованому лісоуправлінню. Заплановано проведення експертною групою дослідження поточного стану виконання країнами заходів з адаптації до змін клімату на національному рівні. На основі цього дослідження експертна група підготує публікацію щодо інтегрування адаптаційних заходів у збалансоване лісоуправління в регіоні.

Обмін досвідом в рамках проведення двох семінарів щодо охорони та захисту лісів від надзвичайних ситуацій і стихійних лих, стратегій попередження опустелювання та деградації ґрунтів. Представники Турецької Республіки та Угорщини запропонували допомогу у організації семінарів.

6. Посилення соціальної складової збалансованого лісоуправління. У рамках цього заходу буде проведено:

- Огляд міжнародних досліджень щодо соціальних аспектів збалансованого лісоуправління з особливим наголосом  на впливі лісового середовища та лісових продуктів на здоров'я та добробут людей.

- Семінар з метою обміну досвідом та найкращими практиками.

7. Визначення подальших кроків щодо юридично обов'язкової угоди стосовно лісів Європи. у ході тривалого обговорення цього питання вирішено розпочати неофіційні  переговори та провести круглий стіл для обговорення подальших кроків щодо порядку та доцільності укладання угоди на початку 2018 року.

У ході обговорення визначення порядку роботи стосовно перегляду формату діяльності процесу «Ліси Європи» створено робочу групу, яка повинна виконати поставлені перед нею завдання (наведено нижче) до кінця 2017 року. Співголовуючими робочої групи обрано представників України та Франції. Співголовуючі будуть мати змогу підготувати відповідну анкету та інші основні документи для обговорення, спрямувати дискусію, проаналізувати та підготувати звітні матеріали робочої групи. Крім того домовлено, що:

- основними завданнями робочої групи будуть визначення статусу процесу «Ліси Європи»; визначення основних напрямів подальшої роботи процесу та розробка правил процедури;

- до робочої групи будуть запрошені представники лісових адміністрацій всіх країн-учасниць процесу та організації спостерігачі;

- результати роботи будуть представлені для затвердження групі експертів процесу наприкінці 2017 року.

Прес-служба Держлісагентства