Завантаження сторінки: Лісогосподарська діяльність...
Пріоритетним напрямком розвитку лісогосподарської галузі на сьогодні є забезпечення розширеного відтворення лісів.
Лісові культури – це штучно створені лісові насадження методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.
Лісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.
У 2018 році державні лісогосподарські підприємства Житомирського ОУЛМГ забезпечили виконання всього комплексу лісокультурних робіт  в передбачених обсягах.
Відтворення лісів проведено на площі 6187 га, що становить 110% до річного завдання.  Із усього методом садіння і висівання лісу створено 4436 га лісових культур  і на площі 1751 га відбулося природне поновлення. 
Для успішного проведення весняної лісокультурної кампанії 2019 року у звітному році вирощено 37,13 млн. шт. стандартних сіянців і укорінених живців, що становить 103% (завдання 36 млн.шт), в тому числі вирощені сіянці із закритою кореневою системою  всього 518 тис.штук.
Для підвищення біологічної стійкості і продуктивності майбутніх деревостанів частина лісових культур створюється з садивного матеріалу вирощеного із закритою кореневою системою. 
Такий садивний матеріал може використовуватися для створення лісових культур, плантацій та доповнення протягом вегетаційного періоду і приживлюваність його оптимальна. 
Ще в минулому році лісівники подбали про лісонасіннєвий фонд, усього заготовлено 137 990 кг   лісового насіння, в тому числі хвойних – 1711 кг, насіння дуба звичайного – 131 145 кг.  На об’єктах  постійної лісонасіннєвої бази заготовлено 84 418 кг насіння або 61 % від загальної кількості. 
 

Лісогосподарська діяльність за 2018 рік

  Рубки формування і оздоровлення лісів

  Рубки формування і оздоровлення лісів спрямовані на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих  та  інших функцій.
  Під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів застосовуються такі рубки: догляду, санітарні, лісовідновні, переформування, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні. Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться способами, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються для подальшого росту, виключають можливість негативного впливу на стан лісів та водоймищ, забезпечують поступове відтворення і формування лісів, близьких до природних, постійне підтримання стійкості деревостанів.

  Рубки догляду

  Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. Рубки  догляду можуть бути таких видів: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка.
  • Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним умовам та призначенню створюваного деревостану.
  • Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід.
  • Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус у складних деревостанах).
  • Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення стійкості деревостану.

  Санітарні рубки

  Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню. Санітарні рубки поділяються на вибіркові та суцільні.

  Лісовідновні рубки

  Лісовідновні рубки - комплексні  рубки, які поєднують елементи  рубок  головного користування та рубок догляду для поновлення захисних,  водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів.

  Рубки переформування

  Рубки переформування - комплексні  рубки,  спрямовані  на поступове  перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Вони проводяться в усіх категоріях лісів та вікових групах  деревостанів  і  поєднують одночасне вирубування окремих дерев  або  їх  груп і сприяння природному лісовідновленню за умови безперервного існування лісу.

  Рубки, пов'язані з реконструкцією

  Рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів, проводяться з метою заміни малоцінних і похідних молодняків на цільові та поєднуються із здійсненням   заходів, пов'язаних з штучним відновленням лісів.

  Ландшафтні рубки

  Ландшафтні рубки проводяться з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах, що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.

  Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

  До  інших  заходів  з  формування  і  оздоровлення  лісів належить:  догляд  за  підростом,  за підліском,  за узліссям,  за формою стовбура та крони дерев,  прокладення квартальних просік  і створення протипожежних розривів.

  Про що можна дізнатися з напису на ділянковому стовпі?

  Мабуть, кожен, кому доводилося бувати в лісі, зустрічався з таким чи подібним стовпчиком. Проте, мабуть не всі знають, яку інформацію він містить.
  Ділянкові стовпи відносяться до натурних лісогосподарських знаків і встановлюється при виконанні лісогосподарських робіт на території лісового фонду України.
  Розшифрувати ж написи на такому стовпі досить просто.
  В першому рядочку зазначається номер кварталу  та номер виділу.
  В другому  - скорочений напис лісогосподарського заходу, який проводиться, та рік його проведення.
  В третьому  -  номер ділянки (якщо такий є) та площа ділянки, на якій проводиться захід.
  Отже:
  87-2 - квартал - 87, виділ – 2;
  ПРЖ-15 - ПРЖ – проріджування, рік проведення - 2015
  1-1,7 - номер ділянки – 1, площа – 1,7 га.
  В другому рядку можуть зазначатися скорочені назви таких заходів:
  СР – суцільне рубання;
  ОСВ – освітлення деревостану;
  ПРЧ - прочищення деревостану;
  ПРЖ - проріджування деревостану;
  ПРХ – прохідне рубання;
  СРВ – санітарне рубання вибіркове;
  СРС – санітарне рубання суцільне;
  ІГР – інші господарські рубання;
  ЛК – штучне лісовідновлення (лісові культури);
  ПРП – природне поновлення лісу.