Завантаження сторінки: Природно-заповідний фонд...
Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.
Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони: заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.

Наявність територій та об’єктів природно-заповідного фонду в підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2017 р.

№ п/п Найменування Заповідні об’єкти Всього
Загальнодержавного значення Місцевого значення Кількість Площа, га.
Кількість Площа, га Кількість Площа, га
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Природні заповідники 1 20104 1 20104
2 Біосферні заповідники
3 Національні природні парки
4 Ботанічні сади
5 Дендрологічні парки 2 10,1 2 10,1
6 Регіональні ландшафтні парки
7 Зоологічні парки
8 Заказники – в с ь о г о 10 6757 131 84909 141 91666
в т.ч.
а) ландшафтні 1 460 12 29394,1 13 29854,1
б) лісові 2 358 47 29702,2 49 30060,2
в) ботанічні 1 352 25 7046,9 26 7398,9
г) загальнозоологічні 2 2781 16 10663,9 18 13444,9
д) орнітологічні 1 612 2 364 3 976
є) ентомологічні
ж) іхтіологічні
з) гідрологічні 3 2194 25 7493,7 28 9687,7
і) геологічні 1 15 1 15
к) палеонтологічні
л) карстовоспелеологічні
9 Пам’ятки природи – в с ь о г о 2 51 10 60,77 12 111,77
в т.ч.
а) комплексні
б) ботанічні 2 51 9 60,27 11 111,27
в) зоологічні
г) гідрологічні
д) геологічні 1 0,5 1 0,5
10 Парки-пам’ятки садово–паркового мистецтва 2 35 2 35
11 Заповідні урочища
Р А З О М 15 26947 143 84979,87 158 111926,87