Завантаження сторінки: Перелік відомостей, що є службовою інформацією...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Житомирського обласного управління
лісового та мисливського господарства
від 11.03.2012 №01-01/35

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Перелік) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування" (далі - ДСК).
Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.
Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.
Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.
У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.
Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування" повинно здійснюватись за погодженням з організацією - автором цих документів.
Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно- телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.
Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв'язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.
За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.
До відомостей, що становлять службову інформацію у Житомирському ОУЛМГ відносяться:

РОЗДІЛ І. Сфера взаємодії з Держлісагентством, органами виконавчої влади, державними лісогосподарськими підприємствами, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ

Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Житомирського ОУЛМГ за рішенням його керівника.
Листування Житомирського ОУЛМГ з Держлісагентством України, іншими органами виконавчої влади, державними лісогосподарськими підприємствами, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно-мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов'язаних, що не становить державну таємницю.
Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.
Мобілізаційні плани Житомирського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ.
Плани цивільного захисту на особливий період Житомирського ОУЛМГ, державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ.
Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов'язаних, що не становлять державну таємницю.
Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Житомирського ОУЛМГ.
Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення державних лісогосподарських підприємств галузі, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.
Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління Житомирського ОУЛМГ, а також обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.
Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки Житомирського ОУЛМГ.
Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ II Сфера економіки

Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.
Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.
РОЗДІЛ III Лісовпорядні роботи
Топографічні карти 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року.
Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Житомирського ОУЛМГ.
Схеми лісів державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ.
Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування державних лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Житомирського ОУЛМГ.
Документація державного лісового кадастру на рівні області, державних лісогосподарських підприємств.
Конфіденційна інформація
Відповідно до Законів України „Про інформацію" та „Про доступ до публічної інформації" інформація про фізичну особу (персональні дані - про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.
Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.
Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов'язковому обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, івикористання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави1' підлягають обов'язковому обліку:
  • печатки і штампи з повним найменуванням організації;
  • бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають необхідний трафаретизований текст документів, які дають право на інспектування, нагляд та відвідування організацій;
  • посвідчення особи;
  • посвідчення про відрядження;
  • трудові книжки.