Завантаження новин...

Як реформувати український «Лісгосп»?

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський взяв участь у засіданні "круглого" столу «Стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового й мисливського господарства України: цілі, можливості, ризики», яке відбулося 7 листопада у представництві Світового банку в Україні (Київ).
Власне проект згаданої Стратегії (до 2022 року) презентувала завідувач сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю Державного агентства лісових ресурсів Любов Полякова.
Своє бачення ролі, позитивів та недоліків проекту висловили також у своїх презентаціях експерти Проекту технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектора в Україні» (Світовий банк). А саме: у презентації «Правове забезпечення реалізації стратегії: виклики та ризики» – Віталій Сторожук, презентації «Недоліки системи управління лісами в Україні. Що виправляє стратегія?» — Михайло Попков.
Зокрема, Віталій Сторожук відзначив складність та тривалість створення запропонованого у проекті Стратегії “Лісового фонду”. Якщо ж узяти на озброєння раніше окресліні експертами Світового банку ідеї пропозиції щодо створення одної або кількох незалежних лісових компаній (холдингів, корпорацій – форму ще варто уточнити у ході дискусій), то потреба створенні Лісового фонду взагалі відпаде.
Михайло Попков акцентував серед іншого на тому, що у проекті Стратегії не враховано цілу низку економічних реалій сьогодення, зокрема, кричущий дисбаланс між зарплатами працівників лісгоспів ресурсних областей та Півдня, між високими середніми зарплатами у лісгоспах Карпат та Полісся й низькою рентабельністю цих підприємств тощо. Без широкого економічного аналізу, й. зокрема. розуміння причин низької рентабельності українського лісового господарства Стратегія не може бути ухвалена, вважає експерт. 
Активне участь у обговоренні проекту стратегії узяли члени робочої групи, відповідальної за розробку вищезгаданого проекту стратегії, представники Міністерства аграрної політики й продовольства (у т.ч. заступник міністра Ольга Трофімцева),   Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства екології й природних ресурсів (у т.ч. заступник міністра Василь Полуйко), інших зацікавлених органів влади, представники донорської та експертної спільноти, приватного сектора й НУО (список запрошених додається).
Багатьох учасників, особливо – представників бізнесу, зацікавило питання забезпечення підрпємств сировиною, у т.ч. чи рахували автори Стратегії баланс існуючих ресурсів та потреб, які виникнуть із введенням у дію нових промислових потужностей, які зараз активно проектуються та будуються в Україні. 
Підсумовуючи результати обговорення координатор Проекту технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектора в Україні» Оксана Коваленко зазначила., що експерти проекту, команда лісових експертів Світового банку в Україні підтримують важливість розробки політики й стратегії розвитку лісового сектора та інших програмних документіві, сприіли і наразі сприяють цьому процесу та готові й надалі надавати експертну підтримку.
 той же час як експерти вищезгаданого проекту, так і чимало учасників зазначили, що представлений проект Стратегії не відповідає статусу національної лісової стратегії і не містить довгострокових рішень проблем лісового сектора. Але частина викладених у даному проекті пропозицій є важливими та затребуваними для подолання кризи у лісовому секторі. Тому було запропоновано знизити статус документу до рівня розпорядження Кабміну щодо ухвалення невідкладних заходів з ліквідації кризових явищ у лісовому секторі та підготовки комплексної реформи управління лісами. А сам документ доопрацювати, зосередивши, зокрема, увагу на вирішенні таких проблем:
Посилення інституційної й правової здатності державного управління лісами до проведення реформ;
Фінансування лісового господарства в малолісних регіонах;
Формування цивілізованого рику деревини, орієнтованого на розвиток глибокої переробки на території країни;
Координації між ЦОВВ і іншими стейкхолдерами у розробці та впровадженні концептуальних документів щодо лісів України
Також чимало учасників заходу пропонували паралельно розпочати процес розробки Національної лісової політики й Стратегії розвитку лісового сектора (Стратегії розвитку лісів України) із залученням усіх зацікавлених сторін. Лідером цього процесу має стати Мінагрополітики, на яке покладено завдання формування лісової політики. Для цього у Мінагрополітики має бути створений повноцінний департамент з питань лісового господарства.